Krzysztof Czerkas, Niezależny ekspert, posiadający stopień doktora nauk ekonomicznych od wielu lat.

Obecnie prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo, Szkolenia, Ekspertyzy Krzysztof Czerkas.

Prezes Zarządu firmy doradczej Upper Finance Restructuring Sp. z o.o.
Współwłaściciel firmy Szkoleniowej Krzysztof Czerkas, Jolanta Nowak S.C

Posiada licencję syndyka/ doradcy restrukturyzacyjnego nr 932 wystawioną przez Ministerstwo Sprawiedliwości
(https://ms.gov.pl/pl/lista-osob-posiadajacych-licencje-syndyka/list,214,7.html)

Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S. A.

Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych. Był odpowiedzialny za budowę sieci sprzedaży kredytów komercyjnych oraz za wdrożenie nowych produktów bankowych tj. finansowanie dewelopera mieszkaniowego oraz finansowanie jednostek samorządu terytorialnego i szpitali.
 Następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Był odpowiedzialny za budowę pionu ryzyka, tworzenie modeli ryzyka i procedur w zakresie ryzyka kredytowego. Od 18 stycznia 2009 roku do 1 sierpnia 2012 -  Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykami bankowymi oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym – zgodę na przejście na AIRB BRE Bank Hipoteczny SA otrzymał w 2012 roku).  W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S. A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Był odpowiedzialny za budowę modeli ryzyka i tworzenie procedur bankowych dotyczących oceny projektów inwestycyjnych. Jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w banku PBK SA odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów banku. Odpowiadał za tworzenie procedur i modele oceny ryzyka w zakresie trudnych kredytów.

Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki (studia podyplomowe Pieniądz i Bankowość Uniwersytet Warszawski, Bankowość Hipoteczna - Uniwersytet Warszawski, Studia podyplomowe dla deweloperów mieszkaniowych - SGH ). Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. ( m.in. „Project Finance w Polskiej Praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej”, Twigger. Warszawa 2002; „Finansowanie nieruchomości komercyjnych. Czynniki ryzyka i modele transakcji”. IRH warszawa 2010). Członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych. W latach 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA.

Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH- 1991) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania-1991).
Od 1999 r. - Doktor nauk ekonomicznych (SGH).    
Obecnie członek Rad Nadzorczych firm Dekpol S.A (branża deweloperska) i MDI S.A (branża budowlana i  energetyczna)