Świadczę usługi finansowe w pełnym wachlarzu a głównie w zakresie:

 • Kompleksowe usługi w zakresie pośrednictwa kredytowego
 • Kompleksowe usługi w zakresie organizacji emisji obligacji włącznie z plasowaniem emisji wśród funduszy inwestycyjnych
 • Tworzenie dokumentacji cen transferowych
 • Wycena przedsiębiorstw metodami majątkowymi i dochodowymi
 • Tworzenie business planów w tym modeli finansowych
 • Tworzenie programów restrukturyzacji w tym modeli finansowych
 • Diagnoza stanu finansowego firm
 • Tworzenie strategii restrukturyzacji w tym restrukturyzacji zadłużeniaz wykorzystaniem rozwiązań zawartych w prawie restrukturyzacyjnym.
 • Nadzór nad relacjami podmiotu gospodarczego z bankami i funduszami inwestycyjnymi
 • Prowadzenie finansowego due-diligence nieruchomości komercyjnych
 • Koordynacja całego procesu due-diligence
 • Synteza wyników due – diligence prawnego, technicznego i podatkowego oraz ubezpieczeniowego
 • Kompleksowe doradztwo restrukturyzacyjne z uwzględnieniem spraw podatkowych
 • Prowadzenie działań w ramach pozasądowej restrukturyzacji
 • Pełnienie funkcji syndyka w upadłości likwidacyjnej

Prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny/nadzorca zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym z 2015 roku

 • postępowanie o zatwierdzenie układu
 • przyśpieszone postępowanie układowe
 • postępowanie układowe
 • postępowanie sanacyjne
 • układ częściowy