Dr Krzysztof Czerkas

Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932

Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr licencji Ministra Sprawiedliwości 932
W latach 1992-2001 pracowałem w Powszechnym Banku Kredytowym S.A., gdzie pełniłem funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Trudnych Kredytów. Następnie zajmowałem stanowisko Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i w latach 1994-1996 odpowiadałem za zarządzanie portfelem trudnych kredytów. Od 1996 roku do 2001 roku byłem natomiast Dyrektorem Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych.

Mężczyzna i kobieta dyskutujący przy tablecie

W BRE Banku Hipotecznym S.A. pracowałem od 2001 roku do 2013 roku. Najpierw byłem Dyrektorem Departamentu Kredytów Komercyjnych, a później – od 2004 roku – kierowałem Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 roku pełniłem funkcję Członka Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A. odpowiedzialnego za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia ww. Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym) oraz modelu finansowania dewelopera mieszkaniowego. Odpowiadałem też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym S.A.

Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywałem również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Pracowałem także jako wykładowca akademicki na studiach podyplomowych z zakresu bankowości, finansowania nieruchomości, sprawozdawczości finansowej na studiach dla deweloperów mieszkaniowych (kiedyś UW, teraz SGH studia dla deweloperów mieszkaniowych).

W Skarbiec TFI S.A. w latach 2017-2021 zarządzałem trzema funduszami nieruchomościowymi o wartości aktywów 110 mln zł. W tych funduszach znajdowały się takie aktywa jak lokale użytkowe oraz mieszkania na wynajem. Ponadto były prowadzone projekty inwestycyjne w obszarze budowy mieszkań i lokali użytkowych na sprzedaż, a także na wynajem. Zarządzając ww. funduszami, prowadziłem też negocjacje na temat nowych kredytów oraz negocjacje restrukturyzacyjne z bankami w ramach zarządzanych funduszy inwestycyjnych. Zarządzałem też w Skarbiec TFI funduszami sekurytyzacyjnymi, gdzie występowały należności nieregularne.

W okresie od sierpnia 2021 roku do czerwca 2022 roku byłem członkiem Zarządu Skarbiec TFI S.A. odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem. Od maja 2020 roku do stycznia 2022 roku zajmowałem stanowisko CFO (Dyrektora Finansowego) w Skarbiec TFI S.A.

Jestem absolwentem Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 roku mam tytuł doktora nauk ekonomicznych, który zdobyłem na SGH. W latach 1997-1998 pełniłem funkcję członkowską w Radzie Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju S.A. (PBR S.A.). W latach 2014-2017 natomiast byłem członkiem Rady Nadzorczej Dekpol S.A. (spółka notowana na GPW – branża deweloperska i budowlana).