Wybrane publikacje książkowe i prasowe

Jestem autorem wielu publikacji i książek z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości, a w tym poradników:

 • „Spółka celowa. Tworzenie zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie. Instrukcja obsługi” (ODDK, Gdańsk, 2017) – zakwalifikowana w 2018 roku do części finałowej konkursu na najlepszy poradnik biznesowy w konkursie Dziennika Gazety Prawnej;
 • „Project Finance w polskiej praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej” (Twigger, Warszawa, 2002);
 • „Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości. Fuzje przedsiębiorstw” (ODDK, Gdańsk, 2017).

Mężczyzna czytający książkę

Jestem również współautorem książki z panią B. Teisseyre - „Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw od ugód bilateralnych do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych” (ODDK, Gdańsk, 2016). Książka została wyróżniona II nagrodą w konkursie Dziennika Gazety Prawnej na najlepszy poradnik biznesowy w 2017 roku.

Pozostałe publikacje książkowe

Oprócz wymienionych przeze mnie wcześniej publikacjach książkowych należy również wspomnieć o poniższych pozycjach:

 • „Bankowość Inwestycyjna w systemie finansowym. Wnioski dla Polski. Materiały i Studia NBP” (Departament Analiz i Badań, Warszawa, 1999);
 • „Banki inwestycyjne – Inne spojrzenie na restrukturyzację finansową i prywatyzację” (wspólnie z R. Oppenheimem; Olympus – Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa, 1993);
 • współautor rozdziałów poświęconych ocenie dewelopera mieszkaniowego i ocenie ryzyka w projektach deweloperskich w książkach „Finansowanie działalności deweloperskiej. Aspekty praktyczne” i „Ryzyko kredytowe” (Związek Banków Polskich, 2004, 2006);
 • współautor książki „Szacowanie Nieruchomości” (pod redakcją J. Dydenki; Wolters Kluwer, Warszawa, 2020);
 • „Finansowanie Nieruchomości Komercyjnych w Polsce – czynniki ryzyka i modele transakcji” (IRH, Warszawa, 2010);
 • „Różne aspekty finansowania nieruchomości” w ramach serii „Zarządzanie Wartością Nieruchomości” (C.H Beck, 2009-2011).

Wybrane artykuły

Poniżej znajdują się wybrane publikacje prasowe oraz artykuły eksperckie mojego autorstwa:

 • artykuły w „Finansowaniu Nieruchomości” i „Muratorze” poświęcone finansowaniu biur, centrów handlowych, deweloperów mieszkaniowych oraz restrukturyzacji i windykacji kredytów w latach 2010 -2011;
 • „Konwergencja światowych systemów finansowych – analiza zjawiska i jego skutków dla polskiego systemu finansowego” (Bank i kredyt. Bankowe ABC, nr 9, 1998);
 • „Weryfikacja dokumentacji kredytowej przez bank komercyjny – aspekty praktyczne” (Bank i kredyt. Bankowe ABC, nr 39, styczeń-luty 1998);
 • „Wybór polityki gospodarczej” (Bank, nr 1, 1998);
 • „Transformacja gospodarki a rozwój systemu finansowego” (Bank, nr 7, 1997);
 • „Trafność decyzji restrukturyzacyjnych – wskazówki metodyczne” (Bank i kredyt. Bankowe ABC, nr 6, 1997);
 • „Rozwój bankowości inwestycyjnej a transformacja systemu finansowego – rola polityki gospodarczej” (Bank i kredyt. Bankowe ABC, nr 4, z 1996);
 • „Restrukturyzacja finansowa a inwestycje kapitałowe banku komercyjnego” (wspólnie z R. Oppenheimem; Bank, nr 5, 1993);
 • „Obligacje zamiast kredytów” (Gazeta Bankowa, nr 51, grudzień 1993);
 • "Finansowanie restrukturyzacji - rola banków i innych instytucji. Bariery regulacyjne." (wspólnie z B. Teisseyre; Doradca Restrukturyzacyjny, marzec 2024);
 • "Współpraca mediatora i doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniach restrukturyzacyjnych" (wspólnie z M. Kuczewska-Łaska; Doradca Restrukturyzacyjny, marzec 2024).

Zachęcam do zapoznania się z treścią wywiadu, którego udzieliłem panu Krzysztofowi Budce - redaktorowi naczelnemu magazynu „Forum Polskiej Gospodarki" oraz serwisu FPG24.PL na temat postępowania restrukturyzacyjnego. Tekst znajdą Państwo w linku zamieszczonym poniżej:

Kiedy postępowanie restrukturyzacyjne ma sens? 

 

W rozmowie z panem Robertem Azembskim opowiadam o autorskim programie mieszkaniowym. Zapraszam do lektury:

Najwyższy czas na kompleksowy program mieszkaniowy


O skutecznej polityce mieszkaniowej w rozmowie z panem Krzysztofem Budką - redaktorem naczelnym magazynu „Forum Polskiej Gospodarki" oraz serwisu FPG24.PL

Dwa filary kompleksowej polityki mieszkaniowej